Zielone torowiska – Wrocław

Zielone torowiska możemy zainstalować zarówno na torowiskach nowobudowanych, jak i tych modernizowanych. Do ich tworzenia wykorzystujemy rośliny takie jak rozchodniki. Są one bowiem dostępne w wielu kolorach, dzięki czemu można dopasować je do pozostałej infrastruktury. Zielone torowiska, podobnie jak zielone ściany i zielone dachy ekstensywne, tłumią hałas, zapewniają mieszkańcom betonowych miast kontakt z naturą i pozytywnie wpływają na wygląd miejskiego krajobrazu.

Dlaczego warto zainstalować zielone torowisko?

Zielone torowiska warto zainstalować nie tylko dlatego, że poprawiają wygląd miasta, ale także ze względu na wiele innych funkcji, które pełnią. Najważniejsze z nich to:

• pochłanianie spalin i oczyszczanie powietrza;
• obniżanie temperatury terenu podczas upałów poprzez odparowywanie wody (naturalna klimatyzacja);
• zapewnianie odpowiedniej retencji przy ulewnych deszczach i zmniejszanie ryzyka podtopienia;
• zmniejszanie hałasu wydawanego przez tramwaje i inny ruch uliczny nawet o kilka decybeli.

Zielone torowiska nie wymagają koszenia ani podlewania. Stanowią również znakomite narzędzie obrony miast przed zmianami klimatycznymi tak jak zielone ściany z mchu.