Zielone torowiska

Zielone torowiska to kompletny system, elastyczny pod kątem jego dopasowania do warunków projektowych. System dobierany jest ze względu na dwa kluczowe elementy: wymagany projektowo drenaż oraz roślinność wraz z warstwą wzrostową.

Instalacja zielonych torowisk może odbywać się zarówno na torowiskach nowobudowanych jak i na tych modernizowanych.

Zalecaną roślinnością są rozchodniki, które można elastycznie dobierać pod kątem ich kolorystyki.

Zielone torowiska pełnią funkcję estetyczną zapewniając mieszkańcom betonowych miast więcej krajobrazu zieleni. Poprawiają jakość życia mieszkańców ze względu na ograniczanie rozprzestrzenianie się hałasu wydawanego przez tramwaje i inny ruch uliczny nawet o kilka decybeli. Stosowana roślinność - rozchodniki - pochłania spaliny i tym samym oczyszcza powietrze w mieście. Również latem pełnią istotną rolę, gdy podczas upałów skutecznie obniżają temperaturę terenu poprzez odparowywanie wody, działając jak naturalna klimatyzacja, a przy nawalnych deszczach zapewniają odpowiednią retencję zmniejszając zagrożenie podtopieniami. Takie rozwiązanie nie wymaga ani koszenia ani podlewania. Zielone torowiska to znakomite narzędzie obrony miast przed zmianami klimatycznymi.


Maty wegetacyjne

Maty filtracyjne

Panel wełny mineralnej 25

Panel wełny mineralnej 50

Maty drenażowe

Maty chłonno-ochronne