Bezsubstratowy zielony dach

To rozwiązanie warstwowe składające się z dobranych powłok gwarantujących poprawne i trwałe działanie zielonego dachu. Natychmiastowy efekt zielonego dachu uzyskuje się dzięki wykorzystaniu maty wegetacyjnej wyprodukowanej na polu i dostarczonej bezpośrednio na budowę w rozwiniętej formie. Substrat ekstensywny zastąpiony jest tu specjalnymi panelami z hydrofilowej wełny mineralnej. Relatywnie niewielka masa warstwy wełny sprawdza się w szczególności przy tzw. lekkich zielonych dachach.


Maty wegetacyjne

Maty filtracyjne

Maty drenażowe

Maty chłonno-ochronne

Folia przeciwkorzenna

Akcesoria