Okrywy gruntowe

Zielone okrywy gruntowe przynoszą szereg korzyści zarówno środowisku, jak i społeczeństwu. Gromadzą wodę, oczyszczają powietrze, obniżają temperaturę otoczenia oraz zwiększają różnorodność gatunkową w miastach. Zieleń w mieście to część budownictwa odpornego na zmiany klimatyczne. Co więcej, ludzie są zdecydowanie szczęśliwsi w zielonym otoczeniu, niż w szarym, betonowym.

Korzyści jakie dają zielone okrywy gruntowe:
- retencja wody opadowej
- zwiększenie bioróżnorodności
- polepszenie poziomu dobrego samopoczucia
- przyspieszenie terapii leczniczych
- oszczędności czasu i pieniędzy
- minimalne koszty konserwacji
- ochrona przed erozją.


Moduł GreenRoof STANDARD

Moduł GreenRoof EVERGREEN

Moduł GreenRoof BEE-FRIENDLY

Moduł GreenRoof WILD-FLOWER

Moduł GreenRoof CLIMATE

Moduł GreenRoof ‘NA ZAMÓWIENIE’

Maty wegetacyjne

Maty filtracyjne

Maty drenażowe

Maty chłonno-ochronne

Obkład GaLa DEKO STIXX