Dachy zielone

Zielone dachy projektowane są najczęściej zgodnie z wytycznymi FLL - .. . Wytyczne te definiują przekroje dachów zielonych, gdzie uwzględnione są warstwy dachu zielonego niezbędne do prawidłowego funkcjonowania dachu w zależności od jego projektu i konstrukcji i funkcji. Wszystkie rozwiązania opierają się na stałej zasadzie, że zielony dach składa się z warstwy drenażowo-filtrującej, warstwy wegetacyjnej i warstwy roślinnej.