Retencja wody opadowej

Rozwój obszarowy miast i intensywna urbanizacja stawiająwyzwania związane z zarządzaniem wodą deszczową. Zmiany klimatyczne oznaczają coraz bardziej intensywne i nagłe opady, które już teraz powodują powtarzające się podtopienia i przez to znaczące straty materialne w infrastrukturze i majątku indywidualnym pogarszając w ten sposób jakość życia mieszkańców. Przewiduje się, że zjawiska te będą się nasilać w najbliższej przyszłości. W miastach istnieje dużo obszarów z nawierzchnią nieprzepuszczalną. Instalacje kanalizacyjne nie są w stanie odebrać i odprowadzić ilości wody opadowej, a koszty z tym związane są rosną w dramatycznym tempie. Oznacza to, że zarządcy miast we współpracy z architektami muszą podjąć działanie w kierunku stosowania rozwiązań mających na celu skuteczne zarządzanie wodą opadową.

Skutecznym i efektywnym rozwiązaniem są tutaj:
Zielone dachy ekstensywne, Okrywy gruntowe i Żyjące fasady.