Ograniczenie efektu (wyspy ciepła)

W miejskiej zabudowie dominują asfalt, żelbet i betonowe elewacje budynków. Latem w ciągu dnia mocno nagrzewają się, a w nocy ciepło przekazują otoczeniu. Powoduje to, że w centrach miast temperatura jest wyższa niż w niezabudowanej okolicy. Wobec nasilających się zmian klimatu efekt ten potęguję się powodując, że różnica temperatur wynosi 2-3⁰C, ale może też sięgać 10⁰C powodując w ten sposób znacząco pogarszającą się jakość życia.

Stałe przebywanie w wyższych temperaturach źle wpływa na organizm i bywa groźne szczególnie dla małych dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, osób z problemami oddechowymi i układu krążenia.

Według ekspertów z miejską wyspą ciepła można walczyć, a wśród rekomendowanych rozwiązań są: Zielone dachy ekstensywne, Okrywy gruntowe i Żyjące fasady . Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim o 3°C.