Zmniejszenie poziomu hałasu w otoczeniu

Przebywania w hałasie związane jest z niebezpieczeństwem trwałego lub czasowego osłabienia słuchu. Hałas, szczególnie dobrze odczuwalny w nocy, skutkuje niewyspaniem, zwiększeniem ryzyka chorób naczyniowych, podwyższeniem ciśnienia. Dodatkowo hałas w ciągu dnia może pogorszyć wydajność pracy i sprawność komunikacji, a także przyczynić się do nadmiernego stresu.
Jakość życia człowieka w mieście związana jest z zapewnieniem mu warunków, gdzie hałas nie jest uciążliwy. Unijne przepisy wymuszają na władzach miast zwracanie uwagi na ochronę mieszkańców przed hałasem i przygotowanie map akustycznych, w których analizowane są wartości wskaźników oceny hałasu na obszarze danego miasta.

Rozwiązaniami pozwalającymi ograniczyć rozprzestrzeniania się hałasu są: żyjące ściany, zielone okrywy gruntowe i drzewa.

Żyjąca ściana działa niczym bariera dźwiękowa w budynku. Pochłania 41% więcej dźwięków niż tradycyjna fasada, a to oznacza, iż środowisko zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz jest zdecydowanie cichsze. Redukcja hałasu dochodzi do 8 dB, czyli zostaje on zmniejszony o połowę.