Obniżenie kosztów eksploatacji budynku dzięki poprawie izolacyjności

Znaczącym kosztem eksploatacji budynku są koszty jego ogrzewania zimą oraz chłodzenia latem. Zielone dachy i ściany zapewniają dodatkową naturalną warstwę izolacji, która szczególnie w okresie letnim przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na energię.

Zmiany klimatyczne powodują, że średnia temperatura otoczenia rośnie. Okresy lata są coraz dłuższe i bardziej gorące. Obszary położone bardziej na północ, uznane za klimatycznie umiarkowane, dotknięte są wysokimi temperaturami do tej pory niespotykanymi. Zapewnienie podstawowego komfortu i jakości życia wiąże się ze stosowaniem klimatyzacji w coraz to większej skali, co z kolei prowadzi do znaczącego zwiększenia kosztów eksploatacji budynków. Pośrednio wpływa na większą emisję gazów cieplarnianych.

Rośliny pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite. Prowadzi to w okresach letnich do obniżenia temperatury dachów i fasad budynków. W odniesieniu do warunków panujących we wnętrzach oznacza to, że klimatyzacja pracuje o 33% mniej intensywnie, a to z kolei przekłada się na wymierne oszczędności energii.