Dodatkowe punkty w projektach LEED i BREAM

Systemy certyfikacji budynków BREEM i LEED to niewątpliwie najczęściej stosowane w zakresie zapewnienia budynkom funkcjonowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zarówno budynki nowe jak i już istniejące mogą pozyskać dodatkowe punkty w ramach certyfikacji dzięki zastosowaniu zielonych dachów, żyjących ścian. Ilość tych punktów zależy jednak od warunków realizacji konkretnego projektu.

Dachy i ściany zielone umożliwiają pozyskanie dodatkowych punktów w ocenie budynku wznoszonego pod kątem certyfikacji LEED i BREAM.


Pobierz materiały dodatkowe