Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza

Mieszkańcy miast, niezależnie od ich wielkości, borykają się z problemem zanieczyszczonego powietrza. Najczęstsze przyczyny to indywidualne kotły na paliwa stałe oraz indywidualny transport. Zła jakość powietrza bezpośrednio powoduje nieakceptowalne pogorszenie jakości życia człowieka w miastach. Doprowadza do przedwczesnych zgonów, przewlekłych chorób, a nawet zmian genetycznych człowieka. Jest przyczyną szeregu wysokich kosztów socjoekonomicznych, które społeczeństwa ponoszą w wielu przypadku nieświadomie.

Efektywnym i z natychmiastowym rozwiązaniem są : Zielone dachy ekstensywne, Okrywy gruntowe i Żyjące fasady.