Substrat wyłapujący związki biogenne

W obszarach miejskich obserwuje się dużą obecność związków biogennych, w tym fosforu. Związki te pochodzą często z procesu wypłukiwania przez wodę opadową nawozów stosowanych do zakładania terenów zielonych w miastach, np. trawników. Również zielone dachy mogą być źródłem fosforu, którego nadmierna obecność w wodzie opadowej prowadzi do eutrofizacji, czyli zwiększenia żyzności wód. W gospodarce wodą opadową w obszarach miejskich proces ten jest niekorzystny.

W odpowiedzi na powyższe zjawisko opracowano specjalistyczny substrat, którego dodatkową funkcją jest ograniczenie wypłukiwania pierwiastków biofilnych, w szczególności fosforu przez wodę opadową.

Substrat ten dostępny jest jako element systemowego rozwiązania GREEN ROOF STANDARD-P.

Zapytaj o ofertę.