Substrat mineralny

Podłoże wypełniające, gdzie wymagana jest większa miąższość substratów (np. przy krzewach i drzewach) lub projektowana jest dla niego dodatkowa funkcja (np. zwiększona retencja wody). Charakteryzuje się stabilną strukturą i ogranicza osiadanie podłoża do minimum.

Skład podłoża mineralnego dobrany jest na bazie naturalnych kruszyw charakteryzujących się dużą porowatością i stabilnością rozmiarów. Dzięki nim glebie zapewnione jest napowietrzenie oraz wilgotności. Substrat mineralny stosuje się pod właściwym substratem (ekstensywnym lub intensywnym), który zapewnia roślinom prawidłową wegetację.


Karta produktu