Substrat dla roślinności ekstensywnej

Podłoże uprawowe przeznaczone do zakładania ekstensywnych zielonych dachów. Produkowane jest zgodnie z wytycznymi FLL. Znakomicie rozwija się na nim roślinność ekstensywna taka jak rozchodniki. Ponadto dzięki porowatej strukturze komponentów zapewnia własności retencji wody sprawiając, że zielony dach wymaga minimalnego nakładu konserwacyjnego oraz pozytywnie wpływa na gospodarkę wodą opadową.

Substrat ekstensywny może być stosowany również na dachy skośne o kącie nachylenia nawet do 45⁰ (w zależności od systemu).


Karta produktu