Substrat ekstensywny

Substrat ekstensywny jest podłożem uprawowym przeznaczonym do zakładania ekstensywnych zielonych dachów lub konstruowania zielonych torowisk. Produkowane jest zgodnie z wytycznymi FLL. Znakomicie rozwija się na nim roślinność ekstensywna, taka jak rozchodniki czy mchy. Ponadto, w połączeniu z matami drenażowymi, zapewnia maksymalnie wydajne własności retencji wody, sprawiając, że zielony dach wymaga minimalnego nakładu konserwacyjnego oraz pozytywnie wpływa na gospodarkę wody opadowej. Substrat ekstensywny może być stosowany również na dachy skośne o kącie nachylenia nawet do 45⁰ (w zależności od systemu).

Nasze substraty ekstensywne pozwalają na zasadzenie rozchodników, rojników, traw, a nawet ziół i bylin sucholubnych. To rośliny o niewielkich wymaganiach siedliskowych. Na podłożach tego typu można umieścić gotowe maty rozchodnikowe, które również wchodzą w skład naszego asortymentu. Zastosowanie odpowiedniego substratu pozwala na zapobieganie rozrastaniu się chwastów na dachach zielonych. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim w przypadku przestrzeni trudnodostępnych, gdzie prace konserwatorskie odbywają się raz na kilka miesięcy. Substraty ekstensywne zapewniają samowystarczalność inwestycji, która pozwala na usuwanie zanieczyszczeń z powietrza bez dodatkowej pielęgnacji.


Karta produktu


Jakościowe substraty ekstensywne

Substraty ekstensywne są produkowane w taki sposób, by możliwe było zapewnienie prawidłowego wzrostu roślinom. Często wytwarza się je z materiałów pochodzących z recyklingu. Ważne, by produkty tego typu spełniały obowiązujące normy i miały właściwe certyfikaty. Oferujemy wysokiej jakości substraty ekstensywne wykorzystywane przez nas m.in. do zakładania zielonych aranżacji na dachach.

Substraty ekstensywne mogą różnić się od siebie dokładnym składem, a co za tym idzie – oddziaływaniem na roślinność. W skład naszej oferty wchodzą m.in. podłoża o wysokiej wodoprzepuszczalności. Pozwala to na odwodnienie dachu bez konieczności stosowania dodatkowych produktów drenażowych. Takie podłoże musi być jednak zastosowane świadomie, po przeanalizowaniu dokładnej konstrukcji danego budynku.

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem inwestycji dotyczących ogrodów rozchodnikowych na dachach i w innych trudnodostępnych miejscach. Dobieramy odpowiedni typ podłoża do charakterystyki roślinności, jej wymagań oraz warunków środowiskowych. Oferujemy nasze produkty podwykonawcom, a także zajmujemy się samodzielną realizacją zlecenia od momentu stworzenia projektu, aż do oddania zielonego dachu do użytku. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów współpracy.