Moduł GreenRoof ‘NA ZAMÓWIENIE’

Systemowe rozwiązanie dla ekstensywnych zielonych dachów – rozchodnikowych. Oparte jest na koncepcji budowy modułowej GreenRoof SEDUM. Każdy moduł o wymiarach 534 x 405 mm składa się z systemu drenażowego, podłoża uprawowego (substrat) oraz roślin - precyzyjnie wyselekcjonowanych gatunków rozchodników i kwiatów dobrze ukorzenionych w warunkach naturalnych.

Moduł ‘NA ZAMÓWIENIE’ to rozwiązanie systemowe, które daje możliwość łączenia różnych właściwości i kolorów roślin, aby wyrazić swój styl poprzez dach. To znakomite rozwiązanie np. przy projekcie, w którym celem jest widok logo z lotu ptaka lub gdy dach widoczny jest z sąsiednich posesji. Można też łączyć funkcjonalność dachu CLIMATE z estetyką dachu WILD FLOWER. Wraz z doradcami można wypracować sposób osiągnięcia oczekiwanego efektu.


Karta produktu