Moduł GreenRoof BEE-FRIENDLY

Systemowe rozwiązanie dla ekstensywnych zielonych dachów – rozchodnikowych. Oparte jest na koncepcji budowy modułowej GreenRoof SEDUM. Każdy moduł o wymiarach 534 x 405 mm składa się z systemu drenażowego, podłoża uprawowego (substrat) oraz roślin - precyzyjnie wyselekcjonowanych gatunków rozchodników dobrze ukorzenionych w warunkach naturalnych. Gatunki rozchodników w module BEE-FRIENDLY są tak dobrane, aby tworzyły kompozycję roślin, która jak najskuteczniej przyciąga pszczoły. Taki dach stanowi wsparcie dla potrzebujących pszczół, bo stanowi dla nich dodatkową przestrzeń do życia, źródło pożywienia, dzięki któremu szybciej się rozmnażają.

Zielony dach BEE-FRIENDLY można tworzyć zarówno na istniejących jak nowo budowanych budynkach. Pod względem wizualnym dach rozchodnikowy BEE-FRIENDLY jest pięknie kwitnącym dywanem, który cieszy oko od maja do września.


Karta produktu 60 mm

Karta produktu 80 mm

Karta produktu 120 mm