Zielone Budownictwo

Jakość życia


"Zapewniamy poprawę jakości życia poprzez projektowanie i wdrażanie
w budownictwie nowoczesnych technologii zapewniających człowiekowi życie
w warunkach środowiska naturalnego."

Korzyści


  • Dostosowanie do zmian klimatycznych
  • Pozyskanie dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej
  • Zwiększenie retencji wody opadowej
  • Pochłanianie pyłów i szkodliwych gazów z powietrza
  • Ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu w mieście
  • Stworzenie warunków środowiska naturalnego