Moduł GreenRoof STANDARD

Systemowe rozwiązanie dla ekstensywnych zielonych dachów – rozchodnikowych. Oparte jest na koncepcji budowy modułowej. Każdy moduł o wymiarach 534 x 405 mm składa się z systemu drenażowego, podłoża uprawowego (substrat) oraz roślin - precyzyjnie wyselekcjonowanych minimum 10 gatunków rozchodników dobrze ukorzenionych w warunkach naturalnych.

Lekki system o znakomitych własnościach retencji wody opadowej dostępny w 3 wariantach w zależności od stawianych dachowi wymagań.


Karta produktu 60

Karta produktu 80

Karta produktu 120